ТЦ “Екватор”

ТЦ “Екватор”
вул. Ковпака, 26
Полтава 36007
Україна
Тел: +38 0532 61 57 25